Proffsinstallatör av Mitsubishi Electric klimatprodukter

Vi är din självklara partner när du ska byta värmepump! Vi har installerat Mitsubishi Klimatprodukter i över 20 år och är en av Sveriges största installatör av Mitsubishi Ecodan Luft/vatten , Vi installerar alla värmepumpar i egen regi för att du som kund ska få bästa servicen under och efter installationen . Som extra trygghet för dig som kund så är vi även serviceombud åt Mitsubishi Electric

Värmepumpar

Elda

Badrum

Miljö & Kvalité

Hovby Rör AB arbetar efter ledningssystemet CLS. Det omfattar rutiner för kvalité, miljö och arbetsmiljö. CLS bygger på de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Systemet är även kompletterat för att klara de krav som gäller specifikt för VVS-branschen. För att försäkra att vi verkligen arbetar mot satta mål granskas vårt arbete inom kvalité, miljö och arbetsmiljö regelbundet av externa revisorer.

Självklart ställer vi även höga krav på våra samarbetspartners, underleverantörer och leverantörer gällande deras systematiska arbete rörande miljö och kvalité. Vi säkerställer alltid att de innehar de certifikat och den kompetens som krävs. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg!